VOL224嫩模小熊猫私房真空背带牛仔裙露豪乳胶带遮点诱惑写真63P小熊猫嗲囡囡

VOL224嫩模小熊猫私房真空背带牛仔裙露豪乳胶带遮点诱惑写真63P小熊猫嗲囡囡

舌上红黑色舌上润白苔舌根独黄色舌上白黄色舌上黄芒刺舌尖独青色舌上黑黄色舌上黑芒刺舌根独黑色舌上青黄色舌上白芒刺舌尖惨红色舌上粉白苔舌上青红色舌心独黄色舌上干白苔舌上淡黄色舌边独白色舌裂而开瓣舌如猪腰色舌之分辩,实属繁冗,亦难尽举。今为生冷停积中宫,闭其运转之机,血液故不得下降。

自古圣贤,无非在人情天理上,体会轻重而已。痿宜温肺,《金匮》之甘草干姜汤是也。

亦并不知"伤寒"何所取义也。是痰皆由内而生,并非由外而致。

衄血亡血家,不可发汗,以其血液虚也。按癫狂一证,名异而源同。

阳衰一分,阴即衰一分。 一治牙龈红肿痛甚,饮冷。

柴胡汤力能治少阳之经,倍黄芩一治两耳红肿痛甚。法宜除湿,湿去而热自消,如五苓散、鸡鸣散之类。

Leave a Reply