ssni-650同学会

ssni-650同学会

 遂来津入西医院治疗,西医为其血在便后,谓系内痔,服药血仍证候血随便下,且所下甚多,然不觉疼坠,心中发热懒食,其脉左部弦长,右部洪滑。其右脉洪实者,知此证必有伏气化热,窜入阳明,不然则外感之温病,半日之间何至若斯之剧也。

效果将药两次服完,脉出周身亦热,惟自觉心中余火未清,知其阴分犹亏不能潜阳也。俾用生怀山药轧细末,每用两许煮作茶汤,调以白糖令适口,当点心服之,其大便久自能固。

 嘱其服一剂热不退时,可即原方再服,若服至大便通下且微溏时,即宜停药勿服。 病因仲秋乘火车赴保定归母家省视,往来辛苦,路间又兼受风,遂得温病兼患下痢。

由此知非古人之方误人。答曰∶胎在腹中,原有脐呼吸,实借母之呼吸以为呼吸,是以凡受妊者其吸入之气,可由任脉以达于胎儿脐中。

当用药健补其脾胃,兼调养其肠中溃烂。再诊其脉,大见和平,问其心中,仍微觉热,且觉心中怔忡不安。

 拟清肝胆之热,散其外感之邪,则疟痢庶可同愈。处方用硝石矾石散所制丸药,每服二钱,一日服两次,用后汤药送服。

Leave a Reply