Vol413女神杨晨晨sugar清远旅拍猩红镂空内衣配黑丝袜诱惑写真52P杨晨晨画语界

Vol413女神杨晨晨sugar清远旅拍猩红镂空内衣配黑丝袜诱惑写真52P杨晨晨画语界

或厥阴之风木一强,主少腹阴囊及脚腿胀满。邪壅于阳阴,则有干呕之条。

凡此内外两法,不得紊乱。 按中食一证,中字亦不恰切。

阳证无防,阴证有碍,认证贵明,须当仔细。总在学者留心讨理,明阴阳消长之变化,达顺逆吉凶之趋向。

柴胡汤力能治少阳之风热,故治之而愈。清者,肺寒之征;肺阳不足也。

予经手专主先天真阳衰损,在此下手,兼看何部病情独现,用药即在此攸分。服辛浊温四五剂,或七八剂,忽咳嗽痰多,日夜不辍。

二气浑为一气,一气中含五气,五气,即青黄赤白黑,秉天也。惟此条证候,小儿居多,大人却少,医者切切不可一味宣散,总要细细区分,辩明为准。

Leave a Reply