asmr呻吟桃桃在线播放

asmr呻吟桃桃在线播放

去滓,内蜜二升,煎令水气尽,取二升。假令诊得六脉俱数,而断为五脏六腑皆热可乎哉?

滑涩亦有得之禀赋者乎?得之饮水醉酒,使内过劳,汗出遇风,寒湿之气结于囊中。

 盖左属阳,右属阴,阳道实,故脉实而沉;阴道虚,故脉浮而虚也。证与脉反,邪盛正衰,凶之兆也。

若腹中痛者去黄芩,加芍药三两。沉而数,则不能炎上,火伏之郁也。

《医贯》又推展其义,触处旁通,以应无穷之变。故地有脉而山川秀丽,人有脉而形体安全。

思气结者,思则身心有所止,气留不行,故气结矣。若四边有而中则无,名曰芤脉。

Leave a Reply