No070嫩模艾小青居家吊篮里私房真空白衬衣秀白嫩肌肤诱惑40P艾小青轰趴猫

No070嫩模艾小青居家吊篮里私房真空白衬衣秀白嫩肌肤诱惑40P艾小青轰趴猫

法宜宣散,如桂枝汤、麻黄汤、葛根汤之类。若专主祛风化痰,每每酿成脱绝危候,何也?

太阳之气偶衰,无论何节何候中,不正之气干之,一年六气,即风、寒、暑、湿、燥、火。 元气耗散,举止疲惫,是四大[2]不收摄。

水火二字,指先天先地真气,非凡世之水火也。 一治心下一寸间发生疮疾,红肿痛甚。

 其人定见精神不衰,声音响亮,烦燥不宁,关脉必洪大有力。久之,法活圆通,理精艺熟,头头是道,随拈二三味,皆是妙法奇方。

 夜分乃元气下藏之时,而无阴以恋之,故汗出也。[眉批]客邪由外入内,以升散清解,不使入内为要。

病人胸中菀菀而痛,不能食,欲使人按之,而反有涏唾,下利日十余行,其脉反迟,寸口微滑。后人不得不直记其方也。

Leave a Reply